Life Members

SL NO

NAME

1

Prof. (Dr.) Sobhan Kr Das

2

Dr. Amal Prodhan

3

Dr. Somnath Maity

4

Dr. Pranabesh Bharatee

5

Dr. Mainak Tarafder

6

Dr. Uday Basu Roychowdhuri

7

Dr. Ankur Bhattachariya

8

Dr. Projjal Chakraborty

9

Prof. (Dr.) Ajay Kumar Gupta

10

Prof. (Dr.) Bhupal Ch. Majumdar

11

Dr. Mrinal Kanti Jha

12

Dr. Sunit Kumar Joshi

13

Prof. (Dr.) Dipankar Guha Roy

14

Dr. Alakesh Halder

15

Dr. Arijit Dey

16

Prof. (Dr.) Parag Baran PalĀ 

17

Prof. (Dr.) Somnath Das

18

Dr. Debasish Som

19

Dr. Debaleena Das

20

Dr. Saurabh Chattopadhyay

21

Dr. Abhijit Ghosal

22

Dr. Prasanta Patra

23

Dr. Sourav Pal

24

Dr. Shobhan Roy

25

Dr. Priyankar Roy

26

Dr. Anindya Kumar Goswami

27

Dr. Sanjay Bandyopadhyay

28

Dr. Sujash Biswas

29

Dr. Sayan Biswas

30

Dr. Tanay Mohanta

31

Dr. Anirban Banerjee

32

Dr. Baishakhi Koley

33

Dr. Deepsekhar Dalal

34

Dr. Soumya Roy

35

Dr. Abhishek Das

36

Dr. Soumyajoyti Bandopadhaya

37

Dr. Tapas Sinha

38

Dr. Kaushik Ghosh

39

Dr. Saptarshi Chatterjee

40

Dr. Kallol Roy

41

Dr. Niladri Mondal

42

Dr. Bhaskar Joyti Debnath

43

Dr. Arindam Chakrovarty

44

Dr. Ringnahring T.

45

Dr. Pinaki Chakrabarty

46

Dr. Rina Das

47

Dr. Choitali Goswami

48

Dr. Suman Kumar Chowdhury

49

Dr. Partha Bhattacharya

50

Dr. Sayak Sovan Dutta

51

Dr. Sandip Mukhopadhyay

52

Dr. Aloke Mazumder

53

Dr. Suparna Datta

54

Dr. Sanchita Das Kundu

55

Dr. Tapas Kumar Bose

56

Dr. Molly Banerjee

57

Dr. Koushik Ghosh

58

Dr. Manoranjan Agarwal

59

Dr. Soma Bandyopadhyay

60

Dr. Kausik Tudu

61

Dr. Shelly Samanta

62

Dr. Tumpa Mandal

63

Dr. Kumarjit Sarkar

64

Dr. Biswanath Saren

65

Dr. Joydeep Khan

66

Dr. Manoj Das

67

Prof. (Dr.) Swaraj Halder

68

Dr. Jagadish Biswas

69

Dr. Aniruddha Das

70

Dr. Saswata Biswas

71

Dr. Saumabrata Panja

72

Dr. Amitava Das

73

Dr. Souvanik Adhya

74

Dr. Soumitra Sarkar

75

Dr. Shib Sankar Mahata

76

Dr. Michael Biswas

77

Dr. Rama Samaddar

78

Dr. Chandan Bandyopadhyay

79

Prof. (Dr.) Biswajit Sukul

80

Dr. Nabanita Adhikari

81

Dr. Partha Sarathi Pal